Logo

Umów spotkanie tel. 505 385 108
e-mail: malina.boduch@gmail.com
ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk

Logo

Klienci biznesowi


Prawo cywilne: 

 • czynności windykacyjne,
 • wezwanie do zapłaty,
 • złożenie pozwu,
 • uzyskanie sądowego zabezpieczenia należności,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.
Prawo handlowe:

 • rejestracja i likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji,
 • przekształcanie przedsiębiorstw,
 • sporządzanie umów, statutów i regulaminów,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z Krajowym Rejestrem Sądowym.
Prawo upadłościowe i naprawcze: 

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie wierzytelności klienta w postępowaniu upadłościowym,
 • upadłość konsumencka i inne.
Prawo pracy: 

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia), negocjacje ze związkami zawodowymi, zwolnienia grupowe,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym. Adwokat Malina Boduch Gdańsk