Logo

Umów spotkanie tel. 505 385 108
e-mail: malina.boduch@gmail.com
ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk

Logo

Klienci indywidualni


Prawo rodzinne: 

 • rozwód,
 • separacja,
 • małżeńskie umowy majątkowe,
 • rozwód z winy żony Gdańsk,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • miejsce pobytu dziecka,
 • kontakty rodzica z dzieckiem,
 • zagrożenie nakazaniem zapłaty za utrudnianie kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka,
 • sprawy o ustanowienie rodziny zastępczej.
Prawo własności nieruchomości: 

 • zniesienie i podział współwłasności,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności i dochodzenie związanych z tym odszkodowań.
Prawo cywilne: 

 • windykacja należności pieniężnych (kierowanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów o zapłatę, współpraca z komornikami w celu wykonania wyroku),
 • sprawy konsumenckie,
 • odszkodowanie,
 • eksmisja,
 • odwołanie darowizny,
 • ubezwłasnowolnienie.
Prawo spadkowe: 

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • unieważnienie testamentu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: 

 • ustalenie stosunku pracy,
 • odszkodowanie przeciwko pracodawcy,
 • wypadek przy pracy,
 • mobbing.
Prawo karne i wykroczeń: 

 • obrona w postępowaniu karnym i wykroczeniowym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym i wykroczeniowym,
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • prywatny akt oskarżenia,
 • sprzeciw od wyroku nakazowego.
Prawo administracyjne: 

 • odwołanie, zażalenie, skarga do sądu administracyjnego.